RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU 3-4 LATKI

6:00 - 8:00

Schodzenie się dzieci, zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych, zabawy i gry dydaktyczne, praca z dzieckiem zdolnym i ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, zabawy konstrukcyjne, badawcze,  zabawy integracyjne.

8:00 - 8:15

Ćwiczenia poranne, czynności porządkowe.

8:15 - 8:30

Czynności higieniczno - samoobsługowe związane z kulturą spożywania posiłku.

8:30 - 9:00

Spożywanie posiłku.

9:00 - 9:20

Zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.

9:20 - 9:30

Prace porządkowe, zabiegi higieniczno-sanitarne, prace samoobsługowe związane z ubieraniem i rozbieraniem obuwia i odzieży.

9:30 - 10:45

Zajęcia na świeżym powietrzu, gry i zabawy ruchowe,  obserwacje przyrodnicze.

10:45 - 10:55

Czynności samoobsługowe, czynności porządkowe, czynności samoobsługowe związane z kulturalnym zachowaniem się.

10:55 - 11:15

Spożywanie obiadu (zupa, deser).

11:10 - 13:00

Dzieci 3- letnie- leżakowanie (w zależności od potrzeb dziecka) zabawy swobodne dzieci ulubioną zabawką, (obserwacje pedagogiczne), zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych, zabawy i gry dydaktyczne, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy konstrukcyjne, badawcze,  zabawy integracyjne.

13:00 - 13:30

Prace porządkowe w kącikach zainteresowań, pełnienie dyżurów dziecięcych, zabiegi higieniczno-sanitarne, obserwacje pedagogiczne, praca indywidualna z dzieckiem.

13:30 - 14:00

Spożywanie posiłku (II danie), czynności organizacyjne związane z zachowaniem się dziecka w grupie.

14:00 - 16:00

Zabawy integracyjne, zabawy badawcze, tematyczne, dydaktyczne, zabawy na świeżym powietrzu, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy integracyjne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

Realizacja podstawy programowej w godz. od 8:00 do 13:00

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU 5-6 LATKI

6:00 - 8:00

Schodzenie się dzieci, zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych, zabawy i gry dydaktyczne, praca z dzieckiem zdolnym, zabawy konstrukcyjne, badawcze,  zabawy integracyjne.

8:00 - 8:15

Ćwiczenia poranne, czynności porządkowe , czynności  higieniczno-sanitarne.

8:15 - 8:30

Czynności  higieniczno-sanitarne związane z kulturą spożywania posiłku.

8:30 - 9:00

Spożywanie posiłku.

9:00 - 10:00

Zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10:00 - 10:15

Prace porządkowe, zabiegi higieniczno-sanitarne, prace samoobsługowe związane z ubieraniem i rozbieraniem obuwia i odzieży.

10:15 - 10:35

Zajęcia na świeżym powietrzu, gry i zabawy ruchowe,  obserwacje przyrodnicze.

10:30 - 11:00

Zabawy dowolne.

11:00 - 11:30

Czynności samoobsługowe, spożywanie obiadu (zupa, deser). Czynności porządkowe, czynności samoobsługowe związane z kulturalnym zachowaniem się.

11:30 - 13:00

Zabawy swobodne dzieci ulubioną zabawką, (obserwacje pedagogiczne), zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych, zabawy i gry dydaktyczne, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy konstrukcyjne, badawcze,  zabawy integracyjne, spacery i wycieczki, zajęcia ruchowe na powietrzu i w sali.

13:00 - 13:30

Prace porządkowe w kącikach zainteresowań, pełnienie dyżurów dziecięcych, zabiegi higieniczno-sanitarne, obserwacje pedagogiczne, praca indywidualna z dzieckiem.

13:30 - 14:00

Spożywanie posiłku (II danie), czynności organizacyjne związane z zachowaniem się dziecka w grupie.

14:00 - 16:00

Zabawy integracyjne, zabawy badawcze, tematyczne, dydaktyczne, zabawy na świeżym powietrzu, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy integracyjne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zabawy wspierające wielostronny rozwój dziecka.

Realizacja podstawy programowej w godz. od 8:00 do 13:00

 

Copyright © by www.przedszkole.chocianow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.