Gotowi do szkoły?

Zerówka czy pierwsza klasa? To czas na ostateczną decyzję.

Sprawdź, czy Twoje dziecko to potrafi. Oto kluczowe umiejętności, które powinno mieć dziecko gotowe do pójścia do szkoły:

- skupia uwagę na jednej czynności przez około 15 minut,
- samodzielnie wykonuje proste czynności (ubiera się, zawiązuje buty, spożywa posiłek),
- wykonuje polecenia wystosowane słownie przez rodziców,
- płynnie wypowiada się, podporządkowuje się zasadom,
- odnajduje się w grupie rówieśniczej,
- rysuje postać ludzką ze szczegółami (palce, oczy, uszy) oraz szlaczki zawierające linie proste, łamane i pętle,
- chętnie pogłębia wiedzę na interesujące go tematy,
- umie skupić się na treści czytanej na głos książki,
- umie podzielić proste wyrazy na sylaby,
- orientuje się w terenie ( odróżnia stronę lewą i prawą),
- umie radzić sobie z porażkami.

Szkoły i przedszkola właśnie rozpoczynają rekrutację, a ty nadal nie wiesz czy twój sześciolatek powinien iść do zerówki czy do pierwszej klasy.

Boisz się posłać dziecko do szkoły, o myślisz, że w ten sposób zabierzesz mu rok dzieciństwa? Sprawdź, jak wyglądają zajęcia w szkole, do której miałoby chodzić twoje dziecko. Jeśli dzieci przez większość czasu nie siedzą w ławkach, a program realizowany jest w dużej mierze przez zabawę, nie masz powodów do obaw.

Może martwisz się, że w zerówce dziecko nauczy się mnie niż w pierwszej klasie? Faktycznie, wiedza i umiejętności twojej pociechy mogą być mniejsze niż jego rówieśników, którzy poszli do szkoły. Nie oznacza to jednak, że sześciolatek, który rozpocznie naukę rok później, będzie sobie radził gorzej i ten poziom nie wyrówna się w niedalekiej przyszłości.

Decyzja o tym, w jakim wieku dziecko rozpocznie szkołę, musi być dostosowana do jego możliwości. Dojrzałość szkolną oceniamy, biorąc pod uwagę rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny i fizyczny. Mały człowiek gotowy do podjęcia nauki w pierwszej klasie powinien rozwijać się w tych obszarach harmonijnie i nabyć określone umiejętności. Daj dziecku do wykonania test dojrzałości szkolnej, który najlepiej pokaże, na jakim etapie rozwoju jest obecnie. Testy dostępne są np. w Internecie. Jeśli coś cię niepokoi i nie umiesz jednoznacznie ocenić, czy twoja pociecha da sobie radę w szkole, zwróć się o pomoc do poradni psychologicznej.

Artykuł z czasopisma SHOW Psychologia pt. "Gotowi do szkoły?" autorstwa Ewy Ulrich-Załęskiej (psycholog - psychoterapeuta dziecięcy).


Jeśli Twój pięciolatek:

- potrafi powiedzieć coś o sobie,
- rozumie treść poleceń i wykonuje zadania,
- przestrzega reguł obowiązujących w oddziale przedszkolnym,
- uczestniczy w zabawach i grach zespołowych,
- zapamiętuje treść bajki lub wiersza,
- klasyfikuje i szereguje przedmioty,
- stosuje pojęcia czasowe,
- orientuje się w schemacie ciała i przestrzeni,
- samodzielnie ubiera się, zjada posiłki, korzysta z toalety,
- radzi sobie z trudnościami,
- dba o bezpieczeństwo własne i innych,
- jest sprawny ruchowo i manualnie,
- interesuje się czytaniem, pisaniem,

to ma edukacyjne predyspozycje do podjęcia nauki w klasie I szkoły podstawowej.

Mamo, Tato - szkoła dla Twojego Sześciolatka

Jakie umiejętności są potrzebne do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie i jak je rozwijać?Copyright © by www.przedszkole.chocianow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.