____________________________________________________________________________

KONSULTACJE Z ZAKRESU PROWADZONEJ W PRZEDSZKOLU POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ


-Konsultacje z pedagogiem przedszkolnym odbywać się będą w pierwsze poniedziałki miesiąca w godzinach 15:00-15:30. (Barbara Potocka)

  -Konsultacje dla Rodziców dzieci uczęszczających na indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne odbywać się będą w pierwsze piątki miesiąca w godzinach 15:30-16:00. (Joanna Łoziak)

-Konsultacje dla Rodziców dzieci uczęszczających na indywidualne lub grupowe zajęcia logopedyczne odbywać się będą w pierwsze poniedziałki miesiąca w godzinach 15:00-15:30. (Anna Kozołup, Aneta Ogrodnik)

-Konsultacje dla Rodziców dzieci uczęszczających na indywidualne zajęcia rewalidacyjne odbywać się będą w pierwsze środy miesiąca w godzinach 15:00-15:30. (Anna Soja)

____________________________________________________________________________

LIST DOLNOŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY DO RODZICÓW


____________________________________________________________________________

SPIS KART PRACY NA ROK PRZEDSZKOLNY 2019/2020

Gr. I "Koti" i gr. II "Kaczuszki"w danym roku przedszkolnym nie będą korzystać z kart pracy;

Gr. III "Misie" (dawne "Kotki") - „Nowe przygody Olka i Ady” A+, autor: Wiesława Żaba-Żabińska, wydawnictwo: MAC Edukacja, grupa wiekowa: 4 latki;

Gr. IV "Wiewiórki" (dawna gr II Kaczuszki) - "Olek i Ada na szklaku przygód" B, autor: Wiesława Żaba-Żabińska, wydawnictwo: MAC Edukacja, grupa wiekowa: 5 latki;

RELIGIA (karty pracy tylko dla dzieci 5-cio letnich, dzieci 4-letnie nie uczęszczają na religię ): "Spotkanie dzieci Bożych" podręcznik do religii dla dzieci pięcioletnich, autor: Jerzy Snopek, Dariusz Kurpiński, wydawnictwo: Jedność, Kielce.

Gr. V "Muchomorki'- (dawna gr. III Misie)"Kolorowy start z plusem. Sześciolatek” Pakiet (podręczniki i ćwiczenia), autor: Wiesława Żaba-Żabińska, EAN: 9788378744627, wydawnictwo: MAC Edukacja, grupa wiekowa: 6 lat;

RELIGIA (dla dzieci 5 i 6-letnich): "W świecie mojego Boga" zeszyt ćwiczeń do klasy 0, wydawnictwo: Jedność, Kielce.

Gr. VI "Tygryski" (dawna gr IV Wiewiórki) "Olek i Ada na szklaku przygód" B+, autor: Wiesława Żaba-Żabińska, wydawnictwo: MAC Edukacja, grupa wiekowa: 6 latki;

RELIGIA (dla dzieci 5 i 6-letnich): "W świecie mojego Boga" zeszyt ćwiczeń do klasy 0, wydawnictwo: Jedność, Kielce.

Gr. VII "Rybki" (dawna gr V Muchomorki) - „Kolorowy start z plusem. Sześciolatek” Pakiet (podręczniki i ćwiczenia), autor: Wiesława Żaba-Żabińska, EAN: 9788378744627, wydawnictwo: MAC Edukacja, grupa wiekowa: 6 lat.

RELIGIA: "W świecie mojego Boga" zeszyt ćwiczeń do klasy 0, wydawnictwo: Jedność, Kielce.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

W związku z brakiem możliwości dokonywania opłat
(za pobyt dziecka w przedszkolu i wyżywienie) w sekretariacie, wszelkie płatności od dnia 01.01.2016 r. prosimy realizować przelewem na niżej wymieniane konta.

Opłata za wyżywienie:
69 8653 0004 0000 0089 1972 0004

Opłata ponad programowa:
42 8653 0004 0000 0089 1972 0005

Tytułem: Imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc którego dotyczy wpłata.

____________________________________________________________________________

W przeszkolu trwa akcja "Zbieramy nakrętki"

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

Copyright © by www.przedszkole.chocianow.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.